Kde se nalodit mimo kemp

Změna nástupu na loď pro návštěvníky mimo kemp Merkur!!!

  • červen - srpen: přístav v obci Pasohlávky

vyjímkou jsou hosté z hotelu Thermal Mušov, zaměstnanci aquaparku, pak lidé, kteří využívají loď jako dopravu z Pasohlávek do Aqualandu Moravia a zpět či cyklisté, kteří plují z Pasohlávek do kempu a ihned pokračují dál v cyklostezce. Tito se však nesmí v kempu jakkoliv zdržovat a musí kemp ihned opustit.

  • květen a září - autokemp Merkur

Od začátku června do konce srpna se nastupuje na vyhlídkovou plavbu v přístavišti v obci Pasohlávky podle nového jízdního řádu, kde v tomto období plujeme již denně.

Květen a září platí jako doposud, že nástupní místo je v kempu Merkur a na staré recepci (nechoďte na novou vrátnici, tam budete muset zaplatit vstupné do kempu) je třeba nahlásit, že jdete pouze na loď. Pokud nechcete platit vstupné do kempu, je nanejvýš nutné dodržet dohodu, že na plavbu přijdete nejdříve 15 minut před vyplutím a po skončení plavby kemp ihned opustíte!!! Chcete-li v kempu zůstat déle, je bezpodmínečně nutné zaplatit vstupné do kempu. Apelujeme na všechny, aby dohodu dodrželi!

Na večerní plavby "s vínem co kdo vypije" je možné se nalodit v přístavu v Pasohlávkách v 19.00 (nutné je se předem telefonicky objednat) nebo po celou dobu sezóny v 18.00 a 20.00 v kempu Merkur dle podmínek dohody - tedy přijít nejdříve 15 min. před vyplutím na starou recepci a ohlásit, že jdete pouze na plavbu a po doplutí ihned opustit kemp!!!