Ceník pravidelných plaveb:

Cena jízdného Dospělí Děti 4 – 18 let Rodinné jízdné (2 dospělí a max 3 děti)
Jednosměrná plavba
(kemp Merkur - Pasohlávky či Pasohlávky - kemp Merkur)

90,- Kč

50,- Kč

230,- Kč

Zpáteční plavba
(kemp Merkur - Pasohlávky či Pasohlávky - kemp Merkur a zpět)
160,- Kč 90,- Kč 460,- Kč
Malý okruh - vyhlídková plavba přes kemp Merkur a Pasohlávky

160,- Kč

90,- Kč

460,- Kč

Velký okruh - vyhlídková plavba po celé nádrži 210,- Kč 120,- Kč 590,- Kč
Večerní plavba s vínem co kdo vypije 310,- Kč 150,- Kč (bez vína) 790,- Kč

Linková plavba přes Brod nad Dyjí + 50/30/140 Kč (dospělí/děti/rodina)

Kolo, pes - 30Kč

Ceny uvedeny včetně DPH

 

Školní kolektivy: malý vyhlídkový okruh

Učitelský doprovod zdarma, nutná objednávka nejméně 1 den předem do 14:00 hod.

Mateřská škola 60,- Kč
Základní škola první stupeň  70,- Kč
Základní škola druhý stupeň 80,-  Kč
Střední škola 90,-  Kč

Ceny včetně DPH

 

Pronájem lodě Munot s posádkou: pouze v časech mimo plavební řád

Cena platí do počtu 60 osob, každá další osoba + 120,-

K pronájmu lodi je možné dohodnout individuálně občerstvení. Cena je odvislá od skladby občerstvení.

První hodina  7000,-  Kč bez DPH
Druhá hodina 3000,-  Kč bez DPH
Každá další hodina 2000,-  Kč bez DPH